Predĺženie životnosti emulzie a obrábacích nástrojov

Spoločnosť ESOS ponúka predĺženie životnosti vašich strojov

Správnu starostlivosť o emulziu a zavedením filtrácie (mechanického čistenia) dôjde k predĺženiu životnosti emulzie až o 20% a životnosti obrábacieho nástroje o 30%.

Príklad:

Pre spoločnosť vyrábajúca upchávky, spojky, obslužné systémy upchávok sme vykonali filtráciu ich strojov. V emulziu boli zachytené špony, vďaka ktorým bolo opotrebovanie nástrojov väčšie. Najskôr sme vykonali vyčistenie emulzia filtrom 200 mikrónov na väčšie nečistoty. Zachytené cca 10 veľkých kovových špôn (triesok) s veľkosťou 5-20 mm.

Potom bola nasadená 10 mikrónová filtrácie a množstvo nečistôt zachytených činilo 240 gramov z 50 litrov prefiltrovanej emulzia. Filtráciou emulzia sa podarilo znížiť znečistenie o kovové triesky a ďalej o 500 gramov znečistenia emulzie vo forme prachu a kalov.

Znečistenie vedie k zanášaniu systému a k väčšiemu opotrebovaniu nástrojov. Hrozí poškodenie čerpadla, obrábaného kusu, alebo nástroje. Správnu starostlivosť o emulziu a zavedením filtrácie (mechanického čistenia) dôjde k predĺženiu životnosti emulzie až o 20% a životnosti obrábacieho nástroje o 30%.