+421 940 654 148

SK  EN

VIBRODIAGNOSTIKA

Vykonávame vibrodiagnostické meranie rotujúcich strojov a strojných zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevyváženosť, nesouosot pod., Kde cieľom je určenie objektívneho stavu strojov a strojných zariadení.

Nabízíme

periodické merania výrobných strojov a zariadení (CNC, NC, elektromotory, kompresory, čerpadlá, a ďalšie.) monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevyváženosť, nesúosovosť pod. pomocou najmodernejšej meracej techniky s maximálnou vypovedacou schopnosťou na posúdenie ich stavu

neperiodické meranie problémových výrobných strojov a zariadení s posúdením príčiny a riešením problému.

zabezpečujeme inštalácia a komplexnú správu ON LINE monitorovacieho systému na výrobné stroje a zariadenia, vizualizácia stavu, on line dáta, trendy

prevádzkové vyvažovanie rotorov - jednorovinnové, dvourovinnové (obehové kolesá ventilátorov, čerpadiel a rotory kosačiek, fréz, mulčovačov štandardne do 4 metrov)

priemyselné ustavovanie na spojkách jednotlivých častí strojového zariadenia

implementáciu vibračné diagnostiky do systému údržby

technickú pomoc, školenia

Príklady, kde všade sa dá vibrodiagnostiku použiť a tiež aplikovať

Strojársky, a ďalšie ľahký a ťažký priemysel

 • Meranie NC a CNC strojov
 • Meranie chvenie základov
 • Meranie kompresorov, turbokompresorov, čerpadiel, elektromotorov, ventilátorov,
  prevodoviek, žeriavov, drvičov, triedičov a ďalšie ...
 • Ustavovanie na spojkách strojných zariadení
 • Prevádzkové vyvažovanie obehových kolies ventilátorov, triedičov, čerpadiel

Papierenský priemysel

 • Meranie ložísk valcov papierenských strojov
 • Meranie obslužných prevádzok papierenských strojov

Poľnohospodársky priemysel

 • Prevádzkové vyvažovanie poľnohospodárskej techniky (kosačky, mulčovače, frézy ...)

Výhody použitia vibrodiagnostiky v praxi

včasná detekcia a lokalizácia vznikajúce poruchy s možnosťou dopredu naplánovať opravu strojového zariadenia, bez straty na výrobe v prípade havárie strojového zariadenia

zvýšenie spoľahlivosti a životnosti pri odstránení dynamického namáhaní vzniknuté nevyvážením, prípadne zlým zriadením

zvýšenie spoľahlivosti a produktívnosť strojných zariadení tam, kde je implementovaná vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečakaných výpadkov strojového zariadenia a prestojov vo výrobe

Základným cieľom sledovania vibrácií rotujúcich strojov je poskytnutie informácií o prevádzkovom a technickom stave zariadení za účelom zabezpečenia strategického plánovania a riadenia údržby. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu sa tak stáva predovšetkým hodnotenie stavu a priebehu vibrácií za dobu doterajšieho prevádzky.

Je nutné si uvedomiť, že vibrácie u rotujúcich strojov sú úzko viazané na dynamické namáhanie stroja, súvisí so stavom ložísk, prevodoviek, nevyváženosťou, nesúosovosť, trhlinami v dôležitých komponentoch, opotrebovaním a pod., Takže ich monitorovanie a vyhodnotenie patrí k základným a rozhodujúcim metódam technickej diagnostiky.

Vlastný vývoj vibračné diagnostiky vo svojej podstate kopíruje vývoj metód technickej diagnostiky, tzn. od pocitových a vizuálnych vnemov, cez jednoduché snahy o zosilnenie vibračného, ​​resp. hlukového signálu sa dostávame až k použitiu najmodernejšej meracej techniky s maximalizáciou vypovedajúce schopnosťou o technickom stave sledovaného objektu.

Vibračná diagnostika využíva ako diagnostického parametra vibrácie, ktoré sú zapríčinené dynamickým namáhaním stroja a práve tento diagnostický parameter dáva informácie na určenie objektívneho technického stavu rotujúcich strojov. Včasná detekcia možné závady je potom základným predpokladom pre strategické plánovanie nápravných opatrení.

Najčastejšie detekovateľné závady zvyšujúce vibrácie sú

Nevyváženosť rotorov

Nesúososť spojok, ložísk a prevodov

Mechanické uvoľnenie

Poškodenie valivých ložísk

Opotrebenie prevodov

Zadretiu

Hydraulické a aerodynamické problémy

Elektrické závady

Rezonancia

Deformácia

Ponúkame Vám Aplikačný list.
VIBRODIAGNOSTIKA k stiahnutiu.

VIBRODIAGNOSTIKA

 • periodické merania výrobných strojov a zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevývaha, nesúosovosť pod.
 • nepriodické meranie problémových výrobných zariadení
 • implementáciu vibračné diagnostiky do systému údržby

TRIBODIAGNOSTIKA

 • základná analýza vzoriek olejov a plastických mazív
 • pre autodopravcov a stavebné stroje
 • pre výrobné stroje a zariadenia

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

 • sledovanie trendov vývoja presnosti CNC strojového parku
 • kruhová interpolácia podľa ISO 230-4
 • meranie geometrie podľa ISO 230-1

TERMODIAGNOSTIKA

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421 940 654 148
r.skrivanek@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty