+421 940 654 148

SK  EN

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

Čo technickú diagnostikou zabezpečujeme

veľmi vysokú istotu a spoľahlivosť s výhľadom predĺženia cyklov údržby a obmedzenia následných škôd

objektívny technický stav musí byť určovaný bez demontáže a bez prerušenia prevádzky

vyhodnotenie musí byť vykonané na základe spoľahlivosti celého strojného systému

Z hľadiska komplexného riešenia je možné technickú diagnostiku rozdeliť

odhalenie existencie vznikajúce poruchy - detekcia

stanovenie chybnej súčasti alebo uzla - lokalizácia

určenie prognózy zvyškovej životnosti - predikcie

Prístup k diagnostike z hľadiska nasadenia riešime takto

diagnostika předdemontážní

diagnostika po konečnej montáži - pri oživovaní a pri finálnej kontrole

diagnostika v priebehu funkčného nasadenia - servisný, kontrolne inšpekcii alebo tzv. monitoring

VIBRODIAGNOSTIKA

  • periodické merania výrobných strojov a zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevývaha, nesúosovosť pod.
  • nepriodické meranie problémových výrobných zariadení
  • implementáciu vibračné diagnostiky do systému údržby

TRIBODIAGNOSTIKA

  • základná analýza vzoriek olejov a plastických mazív
  • pre autodopravcov a stavebné stroje
  • pre výrobné stroje a zariadenia

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

  • sledovanie trendov vývoja presnosti CNC strojového parku
  • kruhová interpolácia podľa ISO 230-4
  • meranie geometrie podľa ISO 230-1

TERMODIAGNOSTIKA

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421 940 654 148
r.skrivanek@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty