+421948320780

SK  EN

FAG DETECTOR III

FAG DETECTOR III meranie a analýza vibrácií

FAG DETECTOR III je zariadenie, ktoré používame nielen na meranie a analýzu vibrácií, ale aj na možnosť statického a dynamického vyvažovania. Ide o ideálne riešenie pre monitorovanie a vyvažovanie.

FAG Detector III je praktické, ľahko použiteľné zariadenie na meranie vibrácií. Predinštalované štandardné konfigurácie v súlade s normou DIN ISO 10816 z neho robia riešenie typu plug-and-play a umožňujú poskytnúť smerodajné počiatočné informácie o stave stroja – úplne bez časovo náročného školenia alebo konfigurácie systému.

To nám umožňuje rýchlu kontrolu napríklad ventilátorov, čerpadiel, elektromotorov, kompresorov a vývev. Všetko, čo používateľ musí urobiť, je spustiť proces merania stlačením niekoľkých tlačidiel a potom počkať, až bude dokončený. Prístroj vyhodnocuje výsledky merania a prezentuje ich samovysvetľujúcimi symbolmi na displeji prístroja.

FAG DETECTOR III - riešenie pre monitorovanie a vyvažovanie

Veľká univerzálnosť a extrémna hodnota sú veľké prednosti ponúkané FAG DETECTORom III. Tento prenosný prístroj, ktorý je zariadením na vibračné meranie, datacolector a zariadenie na prevádzkové vyvažovanie v jednom, umožňuje operátorovi efektívnejšie plánovať údržbu a viac využívať strojné zariadenia.
Navyše užívateľsky prívetivý PC SW Trendline zaručuje jednoduchú obsluhu. To robí z FAG DETECTORa III ideálny offline monitorovací prístroj aj pre užívateľov bez predchádzajúcich skúseností.
Zber dát, vibračné monitorovanie a vyvažovanie (statické a dynamické) - FAG DETECTOR III je naozaj všestranný a môže byť použitý v mnohých oblastiach. Členovia údržby môžu vytvoriť rôzne trasy pre rôzne inšpekčné obchôdzky a môžu nahrať až 1600 jednotlivých meracích bodov v trase. Navyše, pokročilá technológia filtra FAG DETECTORA III umožňuje užívateľovi monitorovať široký rýchlostný rozsah (40 - 60000 min-1).

 

Dáta prehliadač PC softvéru Trendline ponúka široký rozsah možností analýzy a protokoly z meraní môžu byť individuálne prispôsobené potrebám zákazníka pomocou flexibilného report generátora.

fag detector

FAG DETECTOR III je ideálne riešenie pre vibračné monitorovanie

Prístroj je užívateľsky prívetivý a ovládanie je jednoduché. Softvér umožňuje užívateľovi prechádzať štruktúru závodu krok po kroku. Táto konfigurácia je pomocou sériového rozhrania prenesená z PC do FAG DETECTORA III. Hneď ako je snímač pripojený k meraciemu bodu, v konfigurácii je vybraná zodpovedajúca pozícia.

Vibračné signály sú nahrávané pomocou FAG DETECTORA III podľa vybraných nastavení a vybraných charakteristických hodnôt. Charakteristické hodnoty sú porovnávané s limitnými hodnotami (hlavný alarm/predbežný alarm), ktoré používateľ špecifikoval pre jednotlivý merací bod. Pokiaľ je jedna z týchto limitných hodnôt prekročená, je ihneď na displeji zobrazené upozornenie.

Vyvažovanie s DETECTOROM III

S PC softvérom Trendline, môže používateľ vytvoriť toľko vyvažovacích konfigurácií, koľko chce. Softvér vykoná používateľa celým vyvažovaním krok za krokom. Najskôr zariadenie vykoná referenčné meranie. Skôr ako sa vykoná ďalšie meranie, pripevní sa k stroju určité závažie. Na základe týchto meraní systém vypočíta nutnú polohu a váhu opravného vývažku.

Potom, čo je na stroj upevnený vývažok sa vykoná konečné meranie pre zistenie nakoľko sa zariadenie vyvážilo. Pokiaľ sa úroveň vibrácií nachádza vo vopred definovanom pásme, výsledok je zobrazený na displeji DETECTORA III a systém ukončí vyvažovanie.

FAG Detector III

Systém

 • Systém sa skladá z ručného ovládacieho zariadenia vrátane všetkých potrebných senzorov, nabíjačky batérií, softvéru a kompletného návodu na obsluhu.
 • Dodávané v praktickom puzdre
 • Bezkonkurenčný pomer cena výkon
detector

Funkcie systému

 • Systém obsahuje nasledujúce funkcie:

  Bezkontaktné meranie teploty
  Detekcia rýchlosti
  Funkcia trasy
  Generátor správ
  Analytický softvér

 • Pre podrobnejšiu analýzu je zadarmo k dispozícii PC softvér Trendline, ktorý obsahuje komplexné funkcie. Medzi ne patrí prehliadač, ktorý užívateľovi ponúka veľké množstvo nástrojov na vyhodnocovanie dát. Namerané dáta ľahšie a efektívnejšie analyzujeme vďaka integrovanej databáze valivých ložísk, ktorá obsahuje približne 20 000 ložísk od rôznych výrobcov. Vzhľadom na to, že frekvencie poškodenia môžu byť začlenené do výsledkov merania, máme k dispozícii jednoduchú analýzu poškodenia.

 • FAG Detector III Trendline (Win 10)

          Vyvažovacia funkcia 

 • Ďalšou zvláštnosťou FAG Detector III je jeho vyvažovacia funkcia. Na tento účel potrebujeme voliteľne dostupná vyvažovacia sada. To nám umožňuje nielen odhaliť, ale aj odstrániť nerovnováhu. Výsledky vyvažovacieho procesu sú tiež prenášané do softvéru Trendline na vyhodnotenie.

Schaeffler Esos

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 944 277 246

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty