+421948320780

SK  EN

ULTRAZVUKOVÉ MERANIA ÚNIKOV STLAČENÉHO VZDUCHU

Ultrazvukové merania slúžia na detekciu únikov stlačeného vzduchu. Lokalizujeme miesto úniku a zisťujeme okamžitú hodnotu úniku a tiež vývoj v trende. Finálnym produktom merania je protokol so zoznamom všetkých únikov, spolu s vyčíslením finančnej straty vzniknutej únikmi.

Ponúkame

  • Neperiodické ultrazvukové merania, ktoré sa vykonávajú v prípade zistenia problémov s únikmi stlačeného vzduchu
  • Periodické meranie v pravidelných intervaloch podľa dôležitosti a vyťaženosti
  • Online aj offline meranie

Použitie v praxi

Systémy rozvodov stlačeného vzduchu predstavujú pre mnohé firmy dôležitý zdroj energie. Kompresory, ktoré sú ľahšie použiteľné ako iné zdroje energie, ako je napríklad elektrina, sú v dnešných továrňach všadeprítomné. Poháňajú stroje, náradie, robotické systémy, laserové zariadenia, systémy na manipuláciu s výrobkami a mnoho ďalších systémov a strojných zariadení. Systémy rozvodov stlačeného vzduchu bohužiaľ často trpia opotrebovávaním a zle vykonávanou údržbou, čo oboje prispieva k najväčšiemu zdroju plytvania – všadeprítomným netesnostiam.

Tieto netesnosti navyše nemusia byť na prvý pohľad viditeľné, môžu sa nachádzať za strojmi, na pripojovacích bodoch, na stropných pevných potrubiach alebo na prasknutých rúrkach či opotrebovaných hadiciach. Toto plytvanie sa rýchlo zväčšuje a časom môže viesť až k odstávke strojného zariadenia a prestoju.

Súčasným najlepším nástrojom na hľadanie netesností u kompresorov je ultrazvukový detektor – prenosné elektronické zariadenie, ktoré rozpoznáva vysokofrekvenčné zvuky spojené s netesnosťami. Detektor prevádza nepočuteľné zvuky únikov z ultrazvukovej oblasti do počuteľného spektra pre ľudské ucho. Výhodou je, že tieto zvuky sú dobre počuteľné aj vo veľmi hlučných prostrediach pri použití pripojených slúchadiel, ktoré sú súčasťou výbavy detektora.

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu
Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

Pamätajte

  • Úniky sú hlavnou príčinou plytvania značnej časti elektrickej energie v systémoch stlačeného vzduchu, ktoré každoročne spôsobujú stratu energie o 15 – 20 percent.
  • Preto je hľadanie, sledovanie a stanovenie únikov prítomných v systéme stlačeného vzduchu zásadné pre to, aby sa stal energeticky účinnejším spotrebiteľom stlačeného vzduchu.
Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

Ultrazvukové meranie únikov stlačeného vzduchu.

Našou úlohou u klienta bolo ultrazvukové meranie únikov stlačeného vzduchu. Počas dvoch dní merania sme všetky úniky zaznamenali do protokolu, ktorý bol odovzdaný klientovi.
júl 2022
Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

Napíšte nám

Invalid Email

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty