+421948320780

SK  EN

PROJEKTY EU

Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť je zameraný na znižovanie nezamestnanosti prostredníctvom aktívnej politiky na trhu práce, profesionálneho vzdelávania, ďalej na začleňovanie sociálne vylúčených obyvateľov späť do spoločnosti, zvyšovanie kvality verejnej správy a medzinárodnú spoluprácu v uvedených oblastiach.

Odkazy na aktuálne verzie operačných programov pre plánovacie obdobie 2007 - 2013 v podobe zaslanej k oficiálnemu vyjednávanie s Európskou komisiou. Európska komisia vydala 27. júla 2007 rozhodnutie o prijatí Národného strategického referenčného rámca pre Českú republiku.

Spoločnosť ESOS Ostrava, s.r.o. plne využíva príležitosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie na financovanie profesijného vzdelávania a rozvoj vlastných zamestnancov. Vďaka vstupu Českej republiky do Európskej únie sa tak otvorilo pre spoločnosť mnoho nových príležitostí, ktoré sa snažia prípravou kvalitného profesionálneho vzdelávania maximálne využívať.

Spoločnosť 28.1.2010 získala dotáciu na realizáciu projektu v celkovej výške 3.765.157,45 Kč

logo (1)

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 944 277 246

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty