+421948320780

SK  EN

Systém Optime nám slúži na nepretržité monitorovanie stavu ložísk, ozubenie a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení. Lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende. Jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a taktiež bez zastavovania výroby. Vďaka tomuto systému môžeme zvýšiť spoľahlivosť a životnosť strojov a taktiež znížiť náklady na preventívnu údržbu.

 

OPTIME PLUG & PLAY

Monitorovanie stavu môže byť drahé. To je dôvod, prečo je až 95 % všetkých strojov vo vnútri tovární monitorovaných iba sporadicky alebo často vôbec. To môže viesť k neplánovaným poruchám a prestojom.

OPTIME od spoločnosti Schaeffler nám umožňuje komplexné monitorovanie stavu, ktoré je ľahké a cenovo dostupné. Vďaka jednoduchej inštalácii plug & play vám OPTIME nám umožňuje začať sledovať stovky točivých strojov v priebehu niekoľkých hodín.

Vďaka schopnosti pracovať na takmer všetkých strojoch dokážeme s OPTIME detekovať potenciálne poškodenie, nevyváženosť alebo nesúososť – dokonca aj týždne vopred! To nám umožní jednoducho a pohodlne plánovať vašu dlhodobú údržbu, požiadavky na pracovnú silu alebo náhradné diely

schaeffler

S novou generáciou inteligentného mazania OPTIME C1 môžete zjednodušiť komplexné práce pri mazaní vašich strojov.

 

 • Ľahko použiteľné a ekonomické riešenie pre automatiku jednobodového mazania
 • Navrhnuté s ohľadom na užívateľa: jednoduchý proces uvedenia do prevádzky, plynulá rozšíriteľnosť a široký rozsah možných použití
 • Zabezpečená komunikačná sieť
 • Všetky stavy stroja/mazanie dostupné v jednej aplikácii
 • Zrozumiteľné alarmy a výstrahy
 • Žiadne ručné, pracné kontroly pre zaistenie dostatočného mazania

Systém OPTIME C1 spoločnosti Schaeffler zjednodušuje komplexné riadenie mazania v priemyselných výrobných závodoch

 • Systém poskytuje personálu údržby kľúčové informácie o všetkých pripojených mazniciach.
 • Cielená údržba domazávacích systémov eliminuje potrebu pravidelných kontrol na základe trasy
 • Ručné domazávanie valivých ložísk je stále štandardom v mnohých oblastiach priemyslu.
 • Automatické maznice sú v tomto veľkým zlepšením, ale stále vyžadujú manuálne sledovanie na základe trasy.
 • Všeobecne povedané, chyby ručného domazávania sú jednou z hlavných príčin zlyhania valivých ložísk.

Špecialisti na ložiská v spoločnosti Schaeffler tento problém vyriešili.

Vyvinuli OPTIME C1, riešenie pre domazávanie valivých ložísk pomocou inteligentných automatických mazníc. Nový systém sa integruje s aplikáciou Schaeffler OPTIME, aby sa spoľahlivo zabránilo nesprávnemu mazaniu v dôsledku použitia príliš veľkého alebo príliš malého množstva maziva, použitia nesprávneho maziva, znečistenia mazivom, zablokovaných mazacích kanálov ložísk alebo prázdnych mazníc.

Optime C1 Schaeffler

Zjednodušené komplexné riadenie mazania
Systém komunikuje s pracovníkmi údržby prostredníctvom aplikácie OPTIME, webového ovládacieho panelu OPTIME alebo v prípade potreby prostredníctvom ich vlastného softvérového nástroja a poskytuje im prehľad o všetkých mazniciach, ktoré majú kritické hladiny náplne alebo problémy s dodávkou maziva. Vďaka integrovanému teplotnému čidlu systém taktiež poskytuje prehľad o všetkých mazniciach, ktoré bežia za zvýšených teplôt. S OPTIME C1 už personál údržby nemusí tráviť čas plánovanými kontrolami alebo sa zaoberať zložitými tabuľkami alebo softvérom na plánovanie domazávania vo svojich závodoch. Namiesto toho sa môžu zamerať na cielenú údržbu v reakcii na automatické upozornenia z aplikácie. To značne uberá na zložitosti riadenia mazania.

 

Jednoduché a dovybaviteľné: systémové riešenie skladajúce sa z niekoľkých komponentov

Každá batériovo napájaná jednotka OPTIME C1 je navrhnutá na priskrutkovanie k automatickej maznici Schaeffler Concept 1. Súčasťou jednotky je komunikačný modul a teplotný snímač. Súčasťou celkového riešenia je aj brána a aplikácia OPTIME. Jednotkou OPTIME C1 automaticky spojíme maznice Concept 1 a vytvoríme sieť. Mesh sieť zachytáva a vypočítava kľúčové prevádzkové dáta, ako je počet dní zostávajúcich do ďalšieho doplnenia maziva, a odosiela ich cez bránu do cloudu Schaeffler a potom do aplikácie OPTIME. Inštalácia súčastí a ich konfigurácia v aplikácii trvá menej ako dve minúty na mazací bod. Týmto spôsobom je možné OPTIME C1 vo veľmi krátkom čase osadiť desiatky mazacích miest na čerpadlách, ventilátoroch, kompresoroch, strojoch, pohonoch dopravníkov a podobne – čo znamená, že môžu byť odstránené z plánu ručných kontrol. Maznice v týchto bodoch sú teraz inteligentné, čo znamená, že tím údržby sa im musí venovať iba vtedy, keď skutočne vyžadujú údržbu.

Otvorený systém: API konektivita k nástrojom údržby

Schaeffler OPTIME C1 je otvorený systém. Je vybavený rozhraním API, ktoré umožňuje výmenu dát s existujúcimi nástrojmi údržby. Príslušné informácie sú potom poskytované personálu údržby prostredníctvom aplikácie OPTIME, webového ovládacieho panelu OPTIME alebo v prípade potreby prostredníctvom ich vlastného softvérového nástroja.

 

Pre viac informácií o produkte navštívte tento odkaz:
www.schaeffler.de/en/optime-c1

Vysoko efektívne monitorovanie

Monitorovanie stoviek točivých strojov za pár korún každý deň - až o 50% lacnejšie ako ručné meranie.

Rýchla inštalácia

Inštalácia senzorov
a nastavenie aplikácie OPTIME zaberie iba minúty – nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti.

Odborné know-how

Digitálna služba poskytuje profesionálnu diagnostiku založenú na expertných algoritmoch a strojovom učení, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni prostredníctvom aplikácie – takže sa vždy rozhodnete správne

Pre začiatočníkov aj skúsených užívateľov

Vďaka intuitívnemu ovládaniu poskytuje OPTIME zásadné informácie a komplexnú rozšíriteľnosť – ideálny pre širokú škálu používateľov a aplikácií.

0016F612_16_9-schaeffler-products-optime-plug_rwd_600

PLUG

Senzory vibrácií sú pripevnené ku každému stroju pomocou skrutiek alebo lepidla. Potom sa aktivujú cez NFC.

Všetky senzory sa automaticky pripájajú k sebe navzájom ak bráne. Spoločne tvorí mesh sieť, ktorá patrí medzi najspoľahlivejšie a energeticky najúčinnejšie siete IoT, aké sú dnes k dispozícii.

Systém je možné kedykoľvek rozšíriť o ďalšie senzory.

optime

PLAY

Aplikácia zobrazuje trendy a pomocou viacstupňového varovného systému poskytuje vizuálnu reprezentáciu závažnosti potenciálnych incidentov. V prípade núdze môže spustiť alarm a poskytnúť ďalšie informácie.

Aplikácia je výnimočne intuitívna vo svojom ovládaní a ponúka komplexný rad nástrojov, vďaka ktorým je dokonalým riešením pre každého – od začiatočníkov po expertov. V závislosti od požiadaviek užívateľa je možné monitorované stroje organizovať do skupín. Prevádzkový stav strojov je potom možné zobraziť v rôznych formátoch špecifických pre užívateľa.

optime

PREDICT

Systém detekuje poruchy s predstihom týždňov a poskytuje informácie o hlavných príčinách. To funguje s nepretržitými automatickými analýzami založenými na rozsiahlych odborných znalostiach spoločnosti Schaeffler v oblasti valivých ložísk, know-how v oblasti monitorovania stavu a tiež algoritmov strojového učenia.

Týmto spôsobom môže OPTIME urobiť plánovanie údržbárskych prác, identifikáciu požiadaviek na pracovnú silu a obstarávanie náhradných dielov rýchle, jednoduché a nákladovo efektívne.

Systém OPTIME sa skladá z troch komponentov:

 • Bezdrátové, bateriemi napájené vibrační a teplotní senzory, které jsou připojeny ke strojům a monitorují jejich stav. Pozoruhodně rychlá a snadná instalace znamená, že stovky strojů mohou být vybaveny senzory během několika hodin.
 • Brána, která přijímá data ze senzorů. Senzory a brána se autonomně připojují k vytvoření mesh sítě a brána přenáší data přímo do cloudu – aniž by musela být integrována do sítě zákazníka.
 • Digitální služba, která analyzuje data pomocí proprietárních algoritmů, které čerpají z rozsáhlých technických znalostí společnosti Schaeffler.
 • Služba vám poté poskytne intuitivní diagnostické zprávy – prostřednictvím aplikace na vašem počítači nebo mobilním zařízení – které vám pomohou naplánovat činnosti údržby.

optime

 

Diagnostika Optime pro Priemysel 4.0

Prečítajte si článok s praktickými skúsenosťami z praxe
optime esos

Manuál diagnostického zariadienia Optime

Stiahnite si manuál k diagnostickému zariadieniu Optime

Sme oficiálnymi partnermi spoločnosti Schaeffler

Stali sme sa oficiálnymi partnermi spoločnosti Schaeffler na zavádzanie systémov Optime. Tešíme sa na spoluprácu s vašou firmou.

Schaeffler 2022 ESOS

OPTIME 5 EX-So žltým uzáverom aj do prostredia výbuchu

Ekosystém OPTIME sme rozšírili o senzor OPTIME 5 EX. Je okamžite rozpoznateľný podľa žltého uzáveru – je možné ho použiť až do Ex zóny 1/21 (plyny a prach) podľa ATEX/IECEx. Prvýkrát je tiež v týchto potenciálne výbušných priestoroch možné komplexné monitorovanie stroja pomocou OPTIME. Nový senzor bude dostupný od tretieho štvrťroku 2022.

optime

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty