+421948320780

SK  EN

UKÁŽKY NAŠEJ PRÁCE

Oprava prevodovky.

Pre nášho partnera sme opravovali prevodovku s váhou 3 tony. Vymenili sme ložiská, tesnenie a olej. Ložiská sme nahrievali prístrojom HEATER 100 SCHAEFFLER. Prevodovky sme demontovali zo stroja a montovali späť na stroj. Remenice a remene sme zamerali a predopli prístrojom Laser Smarty a Laser Trummy. Celú zákazku sme zvládli za 10 pracovných dní. Za mesiac vykonáme kontrolu znečistenia oleja popr. olej vyčistíme čističkou oleja EUROPAFILTER. Prevodovky aj motor budú pravidelne sledované vibrodiagnostikou.

jún 2022

Oprava prevodovky Oprava prevodovky Oprava prevodovky

Vyčistenie emulzie

Spoločnosť ESOS rozšírila svoje produkty o filtrácii (mechanické čistenie) emulzií. Pri preventívnych prehliadkach strojov a analýz emulzií často zisťujeme problém silného znečistenia chladiacich a elektroerozívnych kvapalín nečistotami z okolia, degradáciou emulzie a časticami z obrobkov strojov. Táto zákazka bola pre klienta, ktorý sa zaoberá výrobou komponentov z hliníkov pre automotive. Vykonali sme vyčistenie emulzie. Navrhli sme pravidelné čistenie v dobách plánovanej odstávky. Ponúkame periodické aj neperiodické čistenie emulzií ai kvapalín aj počas prevádzky, taktiež analýzy znečistenia emulzií mechanickými nečistotami na základe ktorých môžeme optimálne stanoviť plán čistenia emulzie a stroja.

jún 2022

Vyčistenie emulzie Vyčistenie emulzie Vyčistenie emulzie

Výmena ložísk predlohy ventilátora

Naši pracovníci vykonali demontáž elektromotora ventilátora. Ďalej sme vykonali demontáž oboch ložísk. Hriadeľ a ložiskové domčeky boli kompletne očistené, ložiská nasadené s nastavením vôle.

júl 2022

Výmena ložísk predlohy ventilátora Výmena ložísk predlohy ventilátora Výmena ložísk predlohy ventilátora

Preventívna prehliadka lisu

Naši pracovníci vykonali vyčistenie hydraulického agregátu od oleja a nečistôt. Vykonali sme kontrolu všetkých častí stroja, klientovi sme odovzdali zoznam závad a nedostatkov. Vykonali sme vybrúsenie a zvarenie prasknutých zvarov na troch miestach.

jún 2022

Preventívna prehliadka lisu Preventívna prehliadka lisu Preventívna prehliadka lisu Preventívna prehliadka lisu

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu.

Naším úkolem u klienta bylo ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu. Během dvou dnů měření jsme veškeré úniky zaznamenali do protokolu, který byl předán klientovi.

jún 2022

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu. Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu. Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu.

Meranie opotrebovania reťazí a reťazových kolies výťahov MAP 2

V podniku klienta jsme provedli měření řetězů zdvíhacích plošin nakládky a vykládky. Řetězová kola, jsme shledali, že jsou v pořádku. Další doporučení budou uvedena v protokolu pro zákazníka.

jún 2022

Meranie opotrebovania reťazí a reťazových kolies výťahov MAP 2 Meranie opotrebovania reťazí a reťazových kolies výťahov MAP 2

Vykonanie opráv po preventívnej prehliadke lisu.

Zavarili sme prasknuté zvary pri konštrukcii lisu. Inštalovali sme ochranné omotávky hydraulických hadíc. Spájkovanie dýchacieho hrdla prevodovky. Doliali sme olej a vykonali test batériu. Všetko v poriadku.

jún 2022

Vykonanie opráv po preventívnej prehliadke lisu.Vykonanie opráv po preventívnej prehliadke lisu. Vykonanie opráv po preventívnej prehliadke lisu.

Výmena ložiska

Výmena ložiska motora ventilátora pomocou sťahováka a indukčného ohrevu Schaeffler. Poškodené ložisko zistené zmeraním pomocou vibračnej diagnostiky

jún 2022

Výmena ložiska Výmena ložiska Výmena ložiska

Výmena guličkovej skrutky

V podniku nášho klienta sme urobili výmenu guličkovej skrutky hlavy č.1 vrátane pretesnenia odľahčovacieho vzduchového valca.

jún 2022

Výmena guličkovej skrutky Výmena guličkovej skrutky Výmena guličkovej skrutky

Kontrola oleja u lietadla Cessna 172

Pri pravidelnom servise lietadla Cessna 172 sme zaznamenali značne znečistený olejový filter. Vykonali sme mikroskopickú kontrolu nečistôt. Boli zaznamenané jednotky magnetických únavových častíc, ktoré ukazujú prevádzkové opotrebovanie oceľových súčastí. Odporúča sa vykonať ďalšiu kontrolu opotrebujúcich častíc metódou mikroskopickej ferografie na zistenie trendu opotrebovania motora.
Vzhľadom na životnú dôležitosť riadnej údržby lietadiel odporúčame vykonávať laboratórnu kontrolu oleja v motore pred každou výmenou a tiež v polovici odporúčaného intervalu výmeny oleja.

máj 2022

kontrola filtra Cessna kontrola filtra Cessna kontrola filtra Cessna

 

 

Oprava vibromotora

V prostredí našej domovskej dielne sme urobili výmenu ložísk vibromotora. Po zistení stavu ložísk bola po dohode so zákazníkom vykonaná výmena ložísk. Tá bola nahradená špeciálnymi ložiskami. Pri montáži bola použitá pasta Schaeffler Arcanol Mountingpaste2, Indukčný ohrev Heater a mazivo Total. Vibromotor odskúšaný (bez závažia), odvezený späť k zákazníkovi.

máj 2022

vibromotor vibromotor vibromotor

 

Vibrodiagnostika elektromotorov ventilátorov

U zákazníka vykonané meranie vibrácií elektromotorov ventilátorov. Meranie prebieha periodicky každé tri mesiace. Pri tomto meraní zistená u jedného elektromotora vznikajúca vada klietky ložiska (FTF). Odporúčaná bola výmena ložiska. Zákazník si môže naplánovať výmenu na najbližšiu odstávku.

máj 2022

vibrodiagnostika elektromotorov  vibrodiagnostika elektromotorov

Preventívna prehliadka lisu ŽDAS 350

Prvú preventívnu prehliadku a drobné opravy lisu ŽĎAS 350. Pri tejto prehliadke sme objavili množstvo drobných neriešených problémov. Teraz spracovávame protokol a nasledovať budú drobné opravy - napr. neboli menené filtre už dlhší čas, znečistenie motora, chladiče...

máj 2022

oprava lisu ZDAS1 oprava lisu ZDAS1 oprava lisu ZDAS1

 

Preventívna prehliadka a oprava pásových píl

Vykonali sme preventívnu prehliadku troch pásových píl BOMAR, nastavili sme kamene a vodítka, opravili sme nefunkčný mechanizmus zveráka, vyčistili sme znečistené mriežky motora. Na zlepšenie funkčnosti sme vykonali odber vzoriek oleja na analýzu. Výsledok bude konzultovaný s klientom.

február 2022

Preventívna prehliadka a oprava pásových píl Preventívna prehliadka a oprava pásových píl Preventívna prehliadka a oprava pásových píl

Oprava miešadla

V rámci opravy miešadla sme vykonali kompletizáciu motora s novými ložiskami vrátane remeňov. Vykonali sme tiež vibrodiagnostické meranie celého zariadenia.

január 2022

Oprava miešadla Oprava miešadla Oprava miešadla

Oprava prevodovky

Tentokrát opravujeme priamo u nás v domovskej dielni. Ide o opravu prevodovky drviča paliet. Okrem iného sme pri oprave využili indukčný ohrev Schaeffler.

január 2022

Oprava prevodovky Oprava prevodovky Oprava prevodovky

Vibrodiagnostické meranie na orezávacom stroji

Na základe požiadavky zákazníka naši pracovníci vykonali vibrodiagnostické meranie na prevodovke orezávacieho stroja. Meranie odhalilo poruchy, zákazníkovi bola odporučená oprava prevodovky.

január 2022

Vibrodiagnostické meranie na orezávacom stroji Vibrodiagnostické meranie na orezávacom stroji Vibrodiagnostické meranie na orezávacom stroji

Školenia pre pracovníkov spoločnosti Hydrospor

Školíme pracovníkov firmy Hydrospor. V rámci profesijného vzdelávania a Podpory odborného vzdelávania zamestnancov POVEZ, sme sa zamerali na tému Produktívne údržba stavebných strojov...

január 2022

Školenia pre pracovníkov Školenia pre pracovníkov

Pretesnenie piestnic na hydraulické ruky

Zákazník si prevzal opravené auto s hydraulickou rukou. Dôkladne si preskúšal všetky funkcie ruky, bol úplne spokojný.

január 2022

Pretesnenie piestnic na hydraulické ruky Pretesnenie piestnic na hydraulické ruky Pretesnenie piestnic na hydraulické ruky

Preventívna prehliadka lisu

Preventívna prehliadka je základ údržby. Tentokrát sme urobili preventívnu prehliadku pri lise. Diagnostikou prešlo hydraulické čerpadlo a hydraulický akumulátor. Kontrolou prešla aj elektroinštalácia. Okrem iného bolo zistené vysoké opotrebenie čerpadla, kde bude nutná výmena. Vždy hľadáme koreňové príčiny poškodenia.

január 2022

Preventívna prehliadka lisu Preventívna prehliadka lisu Preventívna prehliadka lisu

Oprava korčekového dopravníka

Dostali sme zákazku na opravu korčekového dopravníka. Vykonali sme demontáž kolesa, ktoré bude opravené. So zákazníkom bola dohodnutá aj montáž spodného kolesa.

november 2021

Oprava korčekového dopravníka Oprava korčekového dopravníka Oprava korčekového dopravníka

Filtračná jednotka EUROPAFILTER v akcii

U nášho dlhoročného partnera sme, počas prevádzky stroja, čistili hydraulické oleje pri nádrži s objemom 6600 l. Z oleja a celého systému sme odstránili nečistoty od veľkosti 0,1 mikrometrov našim čistiacim systémom EUROPAFILTER. Znížili sme za tri mesiace hodnotu MPC z 44,3 na 8,5. Olej sa nemusel meniť a predĺžili sme jeho životnosť o 100%.

november 2021

europafilter europafilter

Sťahovanie a zapojenie strojov do novej haly

Klient nás požiadal o pomoc pri sťahovaní strojov do novej haly. Boli sme nápomocní nielen pri sťahovaní, ale aj pri zapojení a kontrole strojov do ich správneho pracovného režimu.

november 2021

Sťahovanie a zapojenie strojov do novej haly Sťahovanie a zapojenie strojov do novej haly Sťahovanie a zapojenie strojov do novej haly

Kontrola únikov vzduchu

Na priemyselnej linke nášho zákazníka sme urobili ultrazvukové vyhľadávanie únikov stlačeného vzduchu. Úniky boli označené, popr. opravené.

november 2021

kontrola únikov vzduchu kontrola únikov vzduchu kontrola únikov vzduchu

Výmena agregátu za nový

V kameňolome nášho partnera naši pracovníci napojili a sprevádzkovali nový hydraulický agregát, ktorý nahradil menší nevyhovujúci agregát.

november 2021

výmena agregátu výmena agregátu výmena agregátu

Oprava ventilátora Koni

Vystuženie frémy ventilátora KONI na streche, oprava vypadnutého krytu, prinitovanie a oplechovanie. Celková kontrola ventilátora.

november 2021

oprava ventilátora oprava ventilátora oprava ventilátora oprava ventilátora

Preventívna prehliadka tabletovačky.

Vo firme nášho zákazníka sme urobili preventívnu prehliadku tabletovačky, na ktorej boli zistené povolené remene. Kolegovia vykonali dotiahnutie. Celý stroj sme domazali a vyčistili.

november 2021

oprava tabletovačky oprava tabletovačky oprava tabletovačky

Prehliadka a oprava lanovky.

Na lanovke v Dolnej Lomnej bola vykonaná montáž pružného elementu spojky, ďalej ustavenie motora voči prevodovke pohonu. Peknú jazdu !!!

október 2021

 

  

Oprava motora ventilátora vzduchotechniky a jeho vystuženie.

V spoločnosti nášho partnera sme vykonali opravu ventilátora vzduchotechniky kúrenia a jeho vystuženie. So zákazníkom sme sa dohodli na ďalších diagnostických meraniach.

október 2021

 

Preventivní prohlídka lisu Fagor 800

U zákazníka jsme provedli preventivní prohlídku lisu Fagor 800, provedli jsme kontrolu hydraulického agregátu odvíječky a kontrolu zpětného filtru. Vyčistili jsme mazací agregát, také jsme zkontrolovali spojku čerpadla...

október 2021

 

 

 

Preventívna prehliadka obrábacieho stroja NL2500Y

Pri preventívnej prehliadke obrábacieho stroja NL2500Y sme zistili silne znečistenú nádrž hydrauliky a přimazání. Vykonali sme vyčistenie a v prípade objavenia mäkkých kalov zo systému nasadíme čistiace jednotku Europafilter, ktorá dočistí systém a olej.

september 2021

Prevoz obrábacieho stroja do domovskej dielne

Pre nášho klienta, vyrábajúceho tesniace prvky, opravujeme obrábacie stroj. Zložitosť opravy vyžaduje jeho náročný prevoz do domovskej dielne.

september 2021

 

Montáž nožových trysiek

U klienta bola vykonaná montáž nožových trysiek na Packaging. Pred montážou bol prietok vzduchu 15,92 m3 / h, a rýchlosť 3,2 m / s na navŕtané trubičke. Po inštalácii nového noža bol prietok 9,86 m3 / h a rýchlosť prúdenia vzduchu 1,6 m / s. Úspora vzduch je 38%.

september 2021

 

Preventívna prehliadka lisu Schuler

V prevádzke u partnera sme vykonali preventívnu prehliadku lisu Schuler. Boli zistené chybné hydraulické akumulátory a nedostatočné tlaky u niekoľkých kusov. Na zariadeniach boli vykonané výmeny a doplnenie tlaku dusíkom na správnu hodnotu.

september 2021

 

 

 

Technická prehliadka strojných nožníc

U klienta sme vykonali technickú prehliadku strojných nožníc, zamerali sme sa aj na nastavenie nožov stredných nožníc.

september 2021

 

Dodávka a inštalácia centrálneho mazania dvoch dopravníkov nožníc Metso Lindemann

Dodávka a inštalácia centrálneho mazania dvoch dopravníkov nožníc Metso Lindemann. U zákazníka bola vykonaná dôkladná obhliadka celého dopravníka pre upresnenie presné technológie montáže a zvolenie najvhodnejšie metódy prichytenie mazacích staníc.

september 2021

 

 

 

 

 

Ukážka šikovnosti našich kolegov. Nový manipulačný vozík pre jednotku Europafilter

Vyrobili sme špeciálny vozík pre ľahkú manipuláciu s filtračnými jednotkami Europafilter. Filtračné jednotky Europafilter sú určené aj pre priemysel 4.0. Ponúka diaľkové sledovanie filtrácia pomocou veličín teploty, tlaku, prietoku na mobile. Vyhľadávame, predikuje, produktívne a proaktívne opravujeme, a hlavne šetríme Vaše peniaze!

august 2021

 

 

Kontrola stavu akumulátorov

U zákazníka sme vykonali kontrolu stavu akumulátorov odvíjačky. U 2 kusov bol zistený havarijný stav (príčinou bol prasknuté membrány), a u ďalších nutné doplniť dusíkom.

august 2021

 

Výmena poškodených guličkových skrutiek

Fotopostrehy zo zaujímavých zákaziek u našich klientov. Výmena poškodených guľôčkových skrutiek osí X a Z na obrábacom stroji. Staré skrutky a ložiská boli dosť poškodené

júl 2021

 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty