+421948320780

SK  EN

TRIBODIAGNOSTIKA

Tribodiagnostika, teda analýza olejov, palív mazív a emulzií slúži na zisťovanie stavu oleja z hľadiska jeho mazacích schopností a opotrebenie stroja. Analýza stavu oleja či stroje slúži na

 • sledovanie degradácie olejovej náplne - stav mazacích schopností a životnosti oleja
 • sledovanie znečistenia olejovej náplne - vnik nečistôt z okolia, vody, opotrebenie
 • stanovenie opotrebovania strojového zariadenia pomocou ferografie - opotrebenie ložísk, ozubených kolies, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel...

Lokalizuje poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende. Jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby. Zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu.

Ponúkame

 • Analýzu olejov a mazív
 • Analýzu emulzií
 • Analýzu palív
 • Filtrácia olejov
 • Filtrácia emulzií
 • Filtrácia palív
 • Čistenie olejových systémov
 • Čistenie palivových zásobníkov
 • Čistenie olejových chladiacich systémov
 • Čistenie emulzného okruhu obrábacích strojov
 • Poradenstvo, technickú pomoc, školenia
 • Predaj olejov a mazív TOTAL
 • Predaj filtračných jednotiek EUROPAFILTER
 • Predaj HIFI FILTER, filtrov majúcich vplyv na kvalitu oleja (vzduchové, olejové, ...)
 • Tvorba mazacích plánov
 • Total fluid management

Vykonávame

 • Neperiodické analýzy, ktoré sa vykonáva v prípade zistenia problémov so strojom.
 • Periodické analýzy v pravidelných intervaloch podľa dôležitosti a vyťaženosti strojov a zariadení
 • Technicko ekonomické vyhodnotenie starostlivosti o stroje a oleja
 • Automaticky meranie teploty olejov a zariadení, vizuálna kontrola zariadenia, tzn. čistotu stroje a možné zdroje kontaminácie, úniky olejov, stav vzduchových filtrov, zanesenie chladičov oleja
 • Posúdenie stavu starostlivosti o oleja, emulzie, starostlivosť o olejové a mazacie systémy
Tribodiagnostika

Analýza tiež umožňuje predĺžiť intervaly výmeny oleja, intervaly preventívnych opráv a výmen náhradných dielov u strojov a zariadení, ako sú hydraulické agregáty, turbokompresory, kompresory, kompresory, prevodovky, turbíny, ...

Analýzy sú súčasťou komplexnej starostlivosti o oleja a umožňujú riadiť olejové hospodárstvo na základe skutočného stavu (Total fluid management).

Príklady, kde možno vibračné diagnostiku použiť a aplikovať

Strojárstvo (ľahký a ťažký priemysel)

 • NC a CNC stroje
 • Hydraulické systémy
 • Kompresory, turbokompresory, prevodovky, dúchadla
 • Turbíny
 • Mazacie systémy

Papierenský priemysel

 • Centrálne mazacie systémy ložísk valcov papierenských strojov
 • Hydraulické systémy
 • Obslužné prevádzky - Kompresory, turbokompresory, čerpadlá, prevodovky, žeriavy, drviče, triediče, vývevy, dúchadla, turbíny

Poľnohospodársky a stavebný priemysel

 • Hydraulické systémy poľnohospodárskych a stavebných strojov - kosačky, mulčovače, cestné a pôdne frézy, štiepkovače, ...
 • Motory
 • Prevodovky
 • Triediče, drviče
 • Palivá

Autodoprava

 • Motory
 • Palivá
 • Hydraulické systémy

Najčastejšie detekovateľné poruchy

 • Vnik vody a nečistôt do systému
 • Poškodenie či opotrebenie ložísk, ozubenie,, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel
 • Používanie, výmena či doliatie nesprávneho oleja a mazivá
  zadretiu
 • Hydraulické problémy
 • Kaly a živice v olejových systémoch
 • Nedostatočná preventívnej starostlivosti o oleja a olejové systémy (preškolenie pracovníkov, nedostatočné intervaly, nie sú systémy starostlivosti o oleja, ..)

VIBRODIAGNOSTIKA

 • slúži na monitorovanie stavu ložísk, mazania a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení
 • lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende
 • jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby
 • zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýza stavu oleja či stroje slúži na

 • sledovanie degradácie olejovej náplne - stav mazacích schopností a životnosti oleja
 • sledovanie znečistenia olejovej náplne - vnik nečistôt z okolia, vody, opotrebenie
 • stanovenie opotrebovania strojového zariadenia pomocou ferografie - opotrebenie ložísk, ozubených kolies, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel...

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

 • slúži na zisťovanie stavu výkonov hydraulických čerpadiel, prvkov, proporcionálnych a hydraulických ventilov...
 • je súčasťou preventívnych a prediktívnych prehliadok strojov a zariadení a v prípade potreby k bližšiemu zisteniu problémov s hydraulickými okruhmi
 • správnym chodom hydraulického zariadenia zaistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

 • termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty
 • možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla
 • má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére
 • používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty