+421948320780

SK  EN

TERMODIAGNOSTIKA

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy, ktorý pri správnom vyhodnotení je základným vzorcom pre efektívny návrh technického riešenia a následne aj pre kontrolu jeho realizácie.

Ponúkame

 • Meranie a diagnostiku elektrozariadení pod napätím (od zisťovanie tepelného namáhania súčiastok na doskách až po zisťovaní závad na rozvodoch NN, VN a VVN)
 • Uplatnenie zobrazeného poľa pri optimalizácii technologického postupu, pri tepelnom spracovaní výrobku, pri optimalizácii konštrukcie (výmenníky, kompresory, potrubie chladiacich systémov, tepelné namáhanie pohyblivých dielov pri prevádzke strojov), pri diagnostike prevádzky strojov a zariadení)
 • Meranie pri preventívnych prehliadkach, ako doplnok pri diagnostických meraniach alebo pri zistených problémoch (motory, čerpadlá, pneumatické a hydraulické rozvody, elektrické rozvádzače, elektronika, ventilátory, domčeky s ložiskami, ložiská...)
 • Odhalenie zjavných i skrytých miest úniku tepla a tepelných strát pri stavbách (okná, strechy, dymovody atď.), zisťovanie kvality prevedenia prác po montážach a opravách striech, izolácií budov, potrubia...
 • Meranie povrchovej teploty telies súčasne na celom povrchu (kontrola výmurovky, teplovodné potrubia, izolácia kotlov a žíhacích pecí atď)

Použitie

Vo všetkých odvetviach priemyslu

 • Obrábacie stroje
 • Lisy
 • Nožnice
 • Stavebné stroje
 • Poľnohospodárske stroje
 • Autodoprava
 • Manipulačná technika
 • Žeriavy
 • Motory
 • Rozvádzače
 • Kompresory, vývevy, dúchadla, čerpadlá
 • Hydraulické prvky, čerpadlá, ventily, proporcionál, ...
 • Pneumatické prvky, ventily, ...
 • Prevodovky

V stavebníctve

 • Izolácia
 • Strechy
 • Rozvádzača, rozvodne
Termodiagnostika ESOS
Termodiagnostika ESOS

Výhody

 • Znížite svoje náklady na spotrebu elektriny, plynu a ďalších energií
 • Zvýšite spoľahlivosť svojich elektrických zariadení a prístrojov
 • Optimalizujete svoje technologické postupy
 • Zaistíte efektívne využitie energií
 • Termovízne meranie je neoddeliteľnou súčasťou výskumu a vývoja
 • Predídete vzniku porúch a škôd na Vašom zariadení

VIBRODIAGNOSTIKA

 • slúži na monitorovanie stavu ložísk, mazania a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení
 • lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende
 • jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby
 • zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýza stavu oleja či stroje slúži na

 • sledovanie degradácie olejovej náplne - stav mazacích schopností a životnosti oleja
 • sledovanie znečistenia olejovej náplne - vnik nečistôt z okolia, vody, opotrebenie
 • stanovenie opotrebovania strojového zariadenia pomocou ferografie - opotrebenie ložísk, ozubených kolies, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel...

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

 • slúži na zisťovanie stavu výkonov hydraulických čerpadiel, prvkov, proporcionálnych a hydraulických ventilov...
 • je súčasťou preventívnych a prediktívnych prehliadok strojov a zariadení a v prípade potreby k bližšiemu zisteniu problémov s hydraulickými okruhmi
 • správnym chodom hydraulického zariadenia zaistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

 • termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty
 • možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla
 • má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére
 • používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty