+421948320780

SK  EN

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

Diagnostika hydraulických systémov a zariadení slúži na zisťovanie stavu výkonov hydraulických čerpadiel, prvkov, proporcionálnych a hydraulických ventilov ...

Diagnostika je súčasťou preventívnych a prediktívnych prehliadok strojov a zariadení a v prípade potreby k bližšiemu zisteniu problémov s hydraulickými okruhmi. Správnym chodom hydraulického zariadenia zaistíte kvalitu výroby.

Ponúkame

Pomocou prípojných bodov (väčšinou tvoríme) meriame a sledujeme v čase tlak, diferenciálne tlak, tlakové špičky, teplota, prietok a rýchlosť.

Súčasné zobrazenie týchto v grafoch veličín vám umožní ľahkú diagnostiku vášho hydraulického zariadenia:

 • stav čerpadla vrátane porovnania závislostí teploty, tlaku a prietoku
 • zistíme, či čerpadlo pri záťaži nestráca výkon - vykonáme záťažovú skúšku
 • porovnanie tabuľkových hodnôt so skutočnými
 • určíme aj poškodený alebo chybný piest axiálneho aj radiálneho čerpadla
  stabilitu regulácia čerpadla
 • prognózu životnosti čerpadla

Možné závady

Zníženie prietoku môžu spôsobiť nasledujúce vplyvy:

 • nedostatok oleja v systéme
 • zanesený filter v sacom vedení
 • poškodené sacie vedenie má otvor do vonkajšieho prostredia, prisáva vzduch, a alebo je zmenšená svetlosť vedenia
 • čerpadlo má zníženú prietokovú účinnosť
 • spaľovací motor má menšiu frekvenciu otáčania, prípadne prešmykuje hnací remeň
 • tlakový ventil netesní
 • netesní opotrebovaný rozvádzač
 • netesní jednosmerný riadený ventil alebo hydraulický zámok
 • netesní jednosmerné alebo tlakové ventily brzdiaceho zariadenia
 • hydromotory majú vnútorné alebo vonkajšie zvodovou priepustnosť

Zmenu tlaku môže spôsobiť:

 • poistný ventil, ktorý je nastavený na menší alebo väčší hodnotu tlaku
 • možnosť mimoriadne zhoršeného prietoku kedy tlak nedosahuje menovitej hodnoty, napr. pri preklzu hnacieho remeňa čerpadlá
 • v čerpadle môže dochádzať z dôvodu zle navrhnutého priemeru sacieho potrubia ku kavitácii a poškodeniu pracovných plôch čerpadla
 • prisávanie vzduchu do sania čerpadla spôsobuje rovnaké poškodenie
 • zapenený oleja v hyd. nádrži môže spôsobovať zlé navrhnutá vratná vetva

Použitie

Strojárstvo (ľahký a ťažký priemysel)

 • Obrábacie stroje
 • Hydraulické nožnice
 • Hydraulické lisy
 • Jednoúčelové stroje
 • Valcovacie stolice
 • Drviče

Papierenský priemysel

 • Prítlačné valce
 • Lisovacej valce
 • Odvíjacie a navíjacie valce

Poľnohospodársky, stavebný priemysel, nákladné autodoprava

 • Stavebné stroje
 • Poľnohospodárske stroje
 • Autodoprava
 • Manipulačná technika
 • Žeriavy
ESOS
ESOS

VIBRODIAGNOSTIKA

 • slúži na monitorovanie stavu ložísk, mazania a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení
 • lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende
 • jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby
 • zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýza stavu oleja či stroje slúži na

 • sledovanie degradácie olejovej náplne - stav mazacích schopností a životnosti oleja
 • sledovanie znečistenia olejovej náplne - vnik nečistôt z okolia, vody, opotrebenie
 • stanovenie opotrebovania strojového zariadenia pomocou ferografie - opotrebenie ložísk, ozubených kolies, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel...

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

 • slúži na zisťovanie stavu výkonov hydraulických čerpadiel, prvkov, proporcionálnych a hydraulických ventilov...
 • je súčasťou preventívnych a prediktívnych prehliadok strojov a zariadení a v prípade potreby k bližšiemu zisteniu problémov s hydraulickými okruhmi
 • správnym chodom hydraulického zariadenia zaistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

 • termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty
 • možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla
 • má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére
 • používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty