+421 940 654 148

SK  EN

TERMODIAGNOSTIKA

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy, ktorý pri správnom vyhodnotení je základným vzorcom pre efektívny návrh technického riešenia a následne aj pre kontrolu jeho realizácie.

Čo ponůkame

odhalenie zjavných i skrytých miest úniku tepla a tepelných strát pri stavbách (okná, strechy, dymovody, atď.)

meranie povrchovej teploty telies súčasne na celom povrchu (kontrola výmurovky, teplovodné potrubia, izolácia kotlov a žíhacích pecí atď.)

uplatnenie zobrazeného poľa pri optimalizácii technologického postupu, pri tepelnom spracovaní výrobku, pri optimalizácii konštrukcie (výmenníky, kompresory, potrubie chladiacich systémov, tepelné namáhanie pohyblivých dielov pri prevádzke strojov), pri diagnostike prevádzky strojov a zariadení)

výkonného pomocníka pri diagnostike elektrozariadení pod napätím (od zisťovanie tepelného namáhania súčiastok na doskách až po zisťovaní závad na rozvodoch NN, VN a VVN)

uplatnenie pri optimalizácii chovných a pestovateľských podmienok v poľnohospodárstve

možnosť využitia termovíznych snímok pri výskume v lekárstve, pri vývoji pracovných ochranných pomôcok a pod.

např.odhalování porúch prekrvovanie končatín, zápaly kĺbov a pod.

zisťovanie stavu vlhkosti a plesní v priestoroch bytov, kancelárií, skladov, ...

zisťovanie kvality prevedenia prác po montážach a opravách striech, izolácií budov, potrubia, ...

Použitie

v stavebníctve

v strojárstve

pre firmy a podniky v oblasti elektrotechniky

pre poľnohospodárske farmy a chovné stanice

pre organizácie podnikajúce v prírodovedných odboroch

v zdravotníctve

pre občanov - rodinné domy, panelové domy, činžovné domy

termodiagnostika1

Výhody a úžitky, ktoré vám termodiagnostiku prinesie

znížite svoje náklady na spotrebu elektriny, plynu a ďalších energií

zvýšite spoľahlivosť svojich elektrických zariadení a prístrojov

optimalizujete svoje technologické postupy

zaistíte efektívne využitie energií

termovízne meranie je neoddeliteľnou súčasťou výskumu a vývoja

predídete vzniku porúch a škôd na Vašom zariadení

termodiagnostika2

VIBRODIAGNOSTIKA

  • periodické merania výrobných strojov a zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevývaha, nesúosovosť pod.
  • nepriodické meranie problémových výrobných zariadení
  • implementáciu vibračné diagnostiky do systému údržby

TRIBODIAGNOSTIKA

  • základná analýza vzoriek olejov a plastických mazív
  • pre autodopravcov a stavebné stroje
  • pre výrobné stroje a zariadenia

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

  • sledovanie trendov vývoja presnosti CNC strojového parku
  • kruhová interpolácia podľa ISO 230-4
  • meranie geometrie podľa ISO 230-1

TERMODIAGNOSTIKA

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421 940 654 148
r.skrivanek@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty