Stali sme sa distribútorom spoločnosti Schaeffler v oblasti on line sledovanie vibrácií stavu strojných zariadení.

Spoločnosť ESOS Ostrava, s.r.o. a ESOS Sk, s.r.o. sa stáva distribútorom spoločnosti Schaeffler v oblasti on line sledovanie vibrácií stavu strojných zariadení.

Novinkou je zariadenie OPTIME, ktoré získalo cenu „Red Dot Award“ 2021 – dizajnová kvalita v kategórii „Inteligentný produkt“ a „Priemyselné zariadenia“.

Inštaláciou zariadenia Optime získate:

auto_awesomeMěli jste na mysli: -komplexní a automatizované online sledování stavu ložisek, strojů a zařízení, včasné varování, zvýšení spolehlivosti a hospodárnosti strojů a zařízení:volume_up153 / 5000

Výsledky překladu

-komplexné a automatizované on line sledovanie stavu ložísk, strojov a zariadení, včasné varovanie, zvýšenie spoľahlivosti a hospodárnosti strojov a zariadení

-až 50% úsporu oproti meranie a sledovanie pomocou off line merania

-sledovanie teploty

-jednotná platforma pre ostatné on line systémy Schaeffler – SmartCheck a PROLINK

-výsledky meraní a trendov vždy včas a v ruke – mobilné aplikácie

-bezdrôtový systém, jednoduchá inštalácia

-rýchly servis a aktualizácie systému, kontroly

-komplexnosť v riešení sledovanie stavu strojov a v riešení problémov – možnosť ďalšej diagnostiky (analýzy olejov, termodiagnostiku, diagnostika hydrauliky, preventívne prehliadky, servis, opravy strojov, školenia pracovníkov údržby, výroby, dodávky ložísk Schaeffler, olejov TOTAL, mazacie systémy Concept, filtre HIFI

Teraz, len za cenu inštalácie, môžete vyskúšať sledovanie stavu vašich strojov a zariadení. Naši technici sú vám nápomocní pri inštalácii, monitorovanie, hodnotenie a hľadanie koreňových príčin vzniknutých problémov. Zabezpečujeme spoľahlivosť chodu vašich strojov a zariadení.

Kontakt:
obchod@esossk.sk

+421944277246