+421948320780

SK  EN

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

Čo technickú diagnostikou zabezpečujeme

veľmi vysokú istotu a spoľahlivosť s výhľadom predĺženia cyklov údržby a obmedzenia následných škôd

objektívny technický stav musí byť určovaný bez demontáže a bez prerušenia prevádzky

vyhodnotenie musí byť vykonané na základe spoľahlivosti celého strojného systému

Z hľadiska komplexného riešenia je možné technickú diagnostiku rozdeliť

odhalenie existencie vznikajúce poruchy - detekcia

stanovenie chybnej súčasti alebo uzla - lokalizácia

určenie prognózy zvyškovej životnosti - predikcie

Prístup k diagnostike z hľadiska nasadenia riešime takto

diagnostika předdemontážní

diagnostika po konečnej montáži - pri oživovaní a pri finálnej kontrole

diagnostika v priebehu funkčného nasadenia - servisný, kontrolne inšpekcii alebo tzv. monitoring

VIBRODIAGNOSTIKA

 • slúži na monitorovanie stavu ložísk, mazania a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení
 • lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende
 • jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby
 • zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýza stavu oleja či stroje slúži na

 • sledovanie degradácie olejovej náplne - stav mazacích schopností a životnosti oleja
 • sledovanie znečistenia olejovej náplne - vnik nečistôt z okolia, vody, opotrebenie
 • stanovenie opotrebovania strojového zariadenia pomocou ferografie - opotrebenie ložísk, ozubených kolies, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel...

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

 • slúži na zisťovanie stavu výkonov hydraulických čerpadiel, prvkov, proporcionálnych a hydraulických ventilov...
 • je súčasťou preventívnych a prediktívnych prehliadok strojov a zariadení a v prípade potreby k bližšiemu zisteniu problémov s hydraulickými okruhmi
 • správnym chodom hydraulického zariadenia zaistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

 • termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty
 • možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla
 • má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére
 • používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 944 277 246

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty